Karty kredytowa Citi Handlowy

Z kartą możesz gromadzić punkty w multibrandowym programie lojalnościowym i wymieniać je na vouchery zakupowe oraz usługi u partnerów programu czy też na spłaty części zadłużenia.


  • Płacąc Kartą Kredytową Citibank MasterCard World, nagromadzasz punkty i wymieniasz je na nagrody (każde 5 zł wydane przy pomocy karty to 1 punkt, każde 5 zł wydane w sklepach Partnerów w Polsce to 2 punkty)

  • Za pierwszą transakcję kartą dostaniesz 1 000 punktów powitalnych

  • Zgromadzone punkty możesz zamienić na vouchery do wykorzystania u partnerów względnie spłatę części obciążenia

  • Płacąc Kartą Kredytową Citibank MasterCard World u Partnerów masz prawo do upustów czy też bonów podarunkowych (H&M, Perfumeria Douglas, TUI, Intersport, Multikino, Play, Merlin.pl, Sony Centre, Pure Health&Fitness)

  • Kartą Kredytową Citbank Wizz Air Word MasterCard można płacić punktach oznaczonych symbolem MasterCard na świecie. Bank nie pobiera prowizji za zakupy dokonane kartą.

  • Nieoprocentowany debet nawet do 54 dni.

  • Opcja opłacania miesięcznych rachunków.

  • Płacąc kartą otrzymasz zniżkę nawet do 50% w ponad 4700 punktów handlowo-usługowych w całej Polsce.
  • ZAMÓW KARTĘ I ODBIERZ 100 ZŁ W PREZENCIE

Najlepsza konsolidacja – Zwróć swoje kredyty tanim kredytem

Kredyty konsolidacyjne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem osób zbytnio zadłużonych. Trudno się dziwić, po zdobyciu takiego zobowiązania zamiast kilku rat opłacamy jedynie jedną, przeważnie nawet niższą od kwoty poprzednich zobowiązań.

Kredyt konsolidacyjnyalior

Alior Bank

Maksymalna suma zobowiązania – Alior bank oferuje kredyt konsolidacyjny bez poręczeń i zabezpieczeń, w wysokości do 150 000 zł (w związku z tym do kredytu ma zastosowanie ustawa o kredycie konsumenckim).

Poza spłatą ustalonych umów i kredytów, Kredytobiorca może starać się o dodatkową kwotę kredytu na swobodny cel.

Co ważne, stosownie z informacjami wskazywanymi na stronie internetowej, Alior Bank aprobuje szeroki zakres źródeł dochodu: oprócz rutynowej umowy o pracę dopuszcza też umowę zlecenia oraz umowę o dzieło.

Maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczeń dla jednej osoby to 150 000 zł. Jeśli jednak osoba składająca wniosek samodzielnie nie posiada dostatecznej zdolności kredytowej, istnieje alternatywa poręczenia umowy aż przez 3 żyrantów.

Kwota przyznanego kredytu: przelewana jest na określony rachunek bankowy lub wypłacana gotówką w oddziale Banku.

Spłata rat może być w ratach równych lub malejących.

Aby dostać kredyt konsolidayjny (Zobacz porównanie kredytów konsolidacyjnych) w Alior Banku nie jest wymagane posiadanie rachunku w tym Banku.

Nie wiesz jak obliczyć RRSO? Skorzystaj z kalkulatora Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). RRSO jest stopą procentową uwzględniającą należne odsetki, prowizje i inne koszty połączone z kredytem. Dzięki temu RRSO pozwala na łatwiejsze porównanie kredytów gotówkowych, hipotecznych, samochodowych, konsolidacyjnych, a także pożyczek gotówkowych i pożyczek hipotecznych.

Kalkulator RRSO wyliczy Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentwoania kredytu gotówkowego dla podanych przez Ciebie założeń (suma kredytu, oprocentowanie kredytu, okres spłaty, wielkość prowizji, inne koszty kredytu).

W okresie poprzedzającym oczekiwany intensywny wzrost gospodarczy przedsiębiorca musi d…

wynajem mieszkań

W okresie poprzedzającym oczekiwany intensywny wzrost gospodarczy przedsiębiorca musi działać szczególnie przezornie. Dziś podejmowane decyzje mogą zdecydować o tym, jak będzie wyglądał nasz biznes przez wiele następnych lat.

 

Sytuacja makroekonomiczna istotnie wpływa na formę, wielkość i koszt finansowania dla przedsiębiorstw. W okresie względnie stabilnej koniunktury ekonomicznej firmy nie mają problemu z dostępem do zawartości bankowych sejfów. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy gospodarka wchodzi w stan spowolnienia.

 

Będzie lepiej, bo być musi, ale na jak długo

 

Zapanowała powszechna opinia, że polska gospodarka wkracza na ścieżkę wzrostu gospodarczego (wzrost inwestycji (prywatnych, infrastrukturalnych + wzrost konsumpcji + wzrost eksportu + środki unijne = wzrost PKB i spadek bezrobocia, jednakże pojawiają się pytania, czy ten wzrost będzie miał charakter trwały i czy globalne czynniki makroekonomiczne (tj. awersja FED do dalszego stymulowania gospodarki poprzez politykę monetarną, dalsze kłopoty gospodarek Eurolandu, czy zawirowania wokół Ukrainy nie zakłócą stabilności trendu wzrostowego. Przy tej okazji warto się zastanowić jak okresowe wahania koniunktury gospodarczej mogą wpłynąć na apetyty banków komercyjnych na finansowanie podmiotów gospodarczych?

 

Obecnie warunki makroekonomiczne skłaniają banki do liberalizacji warunków finansowania korporacyjnego. Kapitał jest już relatywnie tani i ogólnodostępny. Paradoksalnie z wraz ze wzrostem zainteresowania klientów alternatywnymi do lokat bankowych możliwościami lokowania nadwyżek, rozpędzającą się dynamiką inwestycji w gospodarce, a tym samym odpływem depozytów z banków, przy jednoczesnej rozpędzającej się akcji kredytowej, nasilą się przesłanki dot. wzrostu kosztu kredytu bankowego. Nadpłynność sektora bankowego z połowy roku 2013 zostanie w większości skonsumowana poprzez efektywną akcję kredytową. W ślad za prognozowanym wzrostem inflacji, na koniec 2014 roku należy spodziewać się pierwszej reakcji Rady Polityki Pieniężnej skutkującej podniesieniem stóp procentowych, co finalnie przełoży się także na skokowy wzrost kosztu kredytu pod koniec 2014 roku.

 

Warto przy tej okazji wspomnieć o perspektywie zapotrzebowania na kapitał pozyskiwany przez banki, związanej z możliwą, okazjonalną deprecjacją złotego (np. w odpowiedzi na spodziewaną decyzję FED dot. zacieśniania polityki monetarnej i fiskalnej. Sytuacja może skłonić banki do podwyższania marż i prowizji kredytowych, aby zniwelować stratę wygenerowaną na negatywnej wycenie walutowych portfeli kredytowych (kredyty udzielone w CHF, EUR lub USD w odniesieniu do wartości waluty stanowiącej źródło fundingu czyli w przeważającej większości depozytów złotowych (banki w Polsce mają ograniczone możliwości pozyskiwania walutowych depozytów klientowskich.

 

Poza czynnikami determinującymi koszt finansowania mającymi swoje źródło w fundamentach i mechanizmach gospodarki, na które polski przedsiębiorca ma nikły jednostkowy wpływ, istnieją te, którymi można efektywnie zarządzać w procesie negocjacji z bankiem, a także wybierając właściwy moment na podjęcie decyzji związanej z pozyskaniem finansowania zewnętrznego.

 

Ważny jest właściwy instrument kredytowy

 

Szczególnie teraz, czyli w okresie tuż po spowolnieniu gospodarczym, dla przedsiębiorców istotna jest właściwie dobrana do potrzeb forma finansowania.

 

W okresie dobrej koniunktury firmy najchętniej korzystają z kredytów obrotowych, powszechnie dostępnych i relatywnie tanich, którymi finansują z powodzeniem krótkoterminowe inwestycje. Taka strategia ma niestety krótki żywot, kończy się wraz z nasileniem niepokojów na rynku i tym samym zaostrzaniem polityki kredytowej banków skutkującej zwiększoną awersją do ryzyka. Pokazał to kryzys z lat 2008 – 2009, czy w mniejszym stopniu ostatnie spowolnienie gospodarcze lat 2012 – 2013, kiedy to wiele banków zdecydowanie ograniczyło akcję kredytową, zmieniało warunki odnawiając kredyty, szczególnie te krótkoterminowe, obrotowe czy finalnie rezygnując z finansowania projektów inwestycyjnych obaczonych ryzykiem niepowodzenia.

 

Dlatego ważne jest, aby każdą decyzję inwestycyjną planować z uwzględnieniem potencjalnych negatywnych czynników zewnętrznych, a także dopasowywać odpowiednie narzędzia finansowe do specyfiki owej inwestycji.

 

Inwestycja średnio- bądź długoterminowa powinna być finansowana instrumentem finansowym dopasowanym do możliwości generowania gotówki przez firmę w okresie obsługi długu. Zaoferowane zabezpieczenie powinno zapewnić komfort klientowi i bankowi w okresie wahań koniunktury i tym samym zmienności wyceny wartości zabezpieczenia (wartości wymuszonej sprzedaży. Oba te elementy stanowią składową premii za ryzyko szacowanej przez bank przy kalkulacji marży kredytowej. Zastosowanie właściwego podejścia gwarantuje przedsiębiorcy komfort koncentracji na prowadzonej działalności gospodarczej bez obaw związanych z nieoczekiwanym odcięciem finansowania zewnętrznego, czy skokowym wzrostem kosztu finansowania. Warto także teraz pomyśleć o dywersyfikacji finansowania zewnętrznego, wykorzystując do tego celu alternatywne produkty, np. faktoring czy leasing, gwarancje bankowe, czy inne produkty synergiczne, które w okresie potencjalnej dekoniunktury zmniejszą ryzyko monoproduktowej współpracy z bankiem, a także przyniosą określone korzyści w postaci lepszego monitoringu należności, efektywności kosztowej, czy też tarczy podatkowej.

 

a także moment podjęcia decyzji

 

Ważne jest, aby w odpowiednim momencie na partnerskich zasadach z bankiem zbudować sobie przyszłość. Okres poprzedzający intensywny wzrost koniunktury gospodarczej to odpowiedni czas na pozyskanie finansowania na korzystnych warunkach, jak wspomniano, przy relatywnie liberalnej polityce kredytowej i tanim pieniądzu.

 

To także dobry moment na nawiązanie współpracy z innym, nowym bankiem, który w okresie gorszej koniunktury ekonomicznej (funkcjonujemy w realiach coraz krótszych cykli koniunkturalnych, czy okresowych wahaniach nastrojów na rynkach kapitałowych (wywołanych przez czynniki globalne z uwagi na specyficzną formę działalności (np. lokalny charakter, brak globalnych powiązań kapitałowych może okazać się stabilnym partnerem w biznesie na dobre i na złe.

 

dr Konrad Trzonkowski

Dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych

Plus Bank S.A.

Biuro nieruchomości

Chociaż fiskus oszczędza studentów, których jedynym doc…

ceny obuwia

Chociaż fiskus oszczędza studentów, których jedynym dochodem są stypendia naukowe i socjalne to już ci, którzy podejmują pracę muszą złożyć roczny PIT. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia bądź o umowy dzieło, mogą jednak liczyć na całkiem przyzwoity zwrot podatku. Kwota nawet 556,02 zł może zasilić konto studenta jeszcze przed wakacjami jeżeli tylko nie będzie zwlekał z wypełnieniem swojej deklaracji.

Umowa zlecenie to najczęściej wybierana przez pracodawców forma zatrudniania studentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu może on bowiem uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a nawet zdrowotne (jeżeli studiujący pracownik ma poniżej 26 lat i jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców. Oszczędności dla pracodawcy w tym wariancie pozwalają również zwiększać dochód zleceniobiorcy. Co więcej studenta może czekać miła niespodzianka podczas wypełniana PIT-a. – Jeżeli dochód studenta za 2010 r. nie przekroczył kwoty 3091 zł to przysługuje mu pełen zwrot podatku w kwocie 556,02 zł. Dokładna suma tego zwrotu uzależniona jest przy tym od wysokości uzyskanych łącznych dochodów -  im mniejsze były studenckie zarobki tym mniejsza będzie kwota zwrotu. Z drugiej strony – im wyższy będzie podatek po przekroczeniu 3091 zł tym mniejszy będzie zwrot – tłumaczy Adam Mielcarski, prezes zarządu e-file sp. z o.o.

Im szybciej tym lepiej

Chociaż na dostarczenie PIT-a do urzędu skarbowego student ma czas do 2 maja to bezzwłoczne złożenie zeznania może skutkować dofinansowaniem wakacyjnych planów. Na zwrot nadpłaconego podatku trzeba bowiem czekać nawet 3 miesiące. Aby skrócić czas poświęcany na przygotowanie podatkowego druku student może wysłać PIT-a przez Internet. Pozwoli to również uniknąć  wyczekiwania w urzędowych kolejkach, które w kwietniu będą się utrzymywać od otwarcia do zamknięcia lokalnej skarbówki.  Elektroniczne formularze oraz system do ich wypełniania udostępnia Ministerstwo Finansów na stronie www.e-deklaracje.mf.gov.pl. Ciekawym rozwiązaniem dla studenta, na co dzień funkcjonującego w sieci,  są również darmowe aplikacje do internetowych rozliczeń podatkowych. Jednym z nich jest program e-pity. – E-pity pomogą każdemu studentowi poprawnie wypełnić swoją deklarację, nawet bez znajomości przepisów podatkowych. Program jest bardzo intuicyjny w obsłudze, na bieżąco podpowiada, co gdzie wpisać i na co zwrócić uwagę, a większość pól uzupełniana jest automatycznie po podaniu podstawowych informacji– mówi Adam Mielcarski. Składanie zeznania przez internet ma jeszcze jedną zaletę – daje możliwość nanoszenia poprawek bez konieczności skreślania błędnych wpisów czy wielokrotnego przepisywana PIT-a „na czysto”.

Kiedy nie trzeba się rozliczać?

Jakąkolwiek student wybierze metodę rozliczenia, zanim rozpocznie wypełnianie deklaracji powinien przyswoić sobie kilka ważnych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać o przysługujących mu ulgach podatkowych, które mogą np. obniżyć wartość uzyskanego dochodu. – Student może odliczyć od swojego dochodu, m. in. wydatki ponoszone z tytułu użytkowania Internetu, do kwoty maksymalnie 760 zł.  Nie ma przy tym znaczenia, czy lokum, w którym korzysta z sieci jest własne, wynajmowane, czy użyczone. Ważne jest natomiast, aby jego adres był zgodny z informacją o miejscu stałego zamieszkania, podaną w urzędzie skarbowym. Ponadto na fakturach muszą widnieć  dane osobowe studenta – radzi Adam Mielcarski z e-file. Obliczając kwotę osiągniętego dochodu należy zwrócić uwagę na datę jego uzyskania. Jeżeli bowiem student wykona zlecenie w roku 2010 r., ale przysługujące mu za to wynagrodzenie zostanie mu wypłacone w 2011 to zarobionej w ten sposób sumy nie uwzględnia w tegorocznym zeznaniu. Ponadto nie każdy student, który otrzymywał dochody musi w ogóle się rozliczać. Zwolnione z obowiązku składania zeznania podatkowego są osoby, których jedynym dochodem były stypendia naukowe i socjalne i to bez względu na to czy studiują dziennie czy zaocznie. Również świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania studenckich praktyk zawodowych, na które skierowała daną osobę uczelnia nie podlegają opodatkowaniu. Uzyskane w ten sposób dochody nie mogą jednak przekroczyć kwoty 2 280 zł.   

Student zarabia za granicą

Studenci dorabiający w wakacje czy podczas wymian zagranicznych na terytorium innych krajów powinni pamiętać, że uzyskane w ten sposób dochody również muszą również uwzględnić w formularzach za 2010 r. Nie zawsze podlegają one jednak opodatkowaniu w Polsce. Czynnikiem, który w głównej mierze decyduje w tym wypadku jest fakt uzyskania dochodu na terytorium Rzeczpospolitej. Ponadto należy zwrócić uwagę na umowy, jakie wiążą Polskę z krajem, w którym student zarabiał przez ostatni rok. Jeżeli oba państwa podpisały umowę z zastosowaniem zasady zwolnienia z progresją, a student nie miał innych niż zagraniczne źródeł przychodu to nie musi wcale składać zeznania. Jeżeli jednak zarabiał w 2010 r. również w Polsce to musi dostarczyć PIT-a do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku krajów takich jak : Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Irlandia czy Szwecja obowiązuje przy tym metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że zagraniczne dochody uwzględnia się tylko do ustalenia stopy procentowej, według której należy uiścić podatek od polskich dochodów. Odmienne zasady dotyczą natomiast metody odliczenia proporcjonalnego, występującej w umowach z Belgią, Danią, USA i Holandią. Wówczas dochód osiągnięty poza terenem Polski jest opodatkowany w naszym kraju, przy czym od należnego podatku odlicza się ten zapłacony już za granicą. W tym przypadku student musi złożyć deklarację nawet gdy w Polsce w 2010 r. nie zarobił ani złotówki. Aby rozliczyć się z zagranicznych zarobków i świadczeń student musi wypełnić PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.

Chociaż większość studentów korzysta z pomocy znajomych bądź rodziny przy swoim rocznym rozliczeniu, to warto aby już teraz nabyli wprawy w samodzielnym wypełnianiu podatkowych obowiązków. Wspomagając się, np. darmowymi aplikacjami do uzupełniania deklaracji mają szansę jeszcze przed rozpoczęciem pracy na cały etat okrzepnąć w corocznych spotkaniach z fiskusem.

Źródło: Dobocom

Ceny obuwia

Chociaż fiskus oszczędza studentów, których jedynym doc…

ceny obuwia

Chociaż fiskus oszczędza studentów, których jedynym dochodem są stypendia naukowe i socjalne to już ci, którzy podejmują pracę muszą złożyć roczny PIT. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia bądź o umowy dzieło, mogą jednak liczyć na całkiem przyzwoity zwrot podatku. Kwota nawet 556,02 zł może zasilić konto studenta jeszcze przed wakacjami jeżeli tylko nie będzie zwlekał z wypełnieniem swojej deklaracji.

Umowa zlecenie to najczęściej wybierana przez pracodawców forma zatrudniania studentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu może on bowiem uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a nawet zdrowotne (jeżeli studiujący pracownik ma poniżej 26 lat i jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców. Oszczędności dla pracodawcy w tym wariancie pozwalają również zwiększać dochód zleceniobiorcy. Co więcej studenta może czekać miła niespodzianka podczas wypełniana PIT-a. – Jeżeli dochód studenta za 2010 r. nie przekroczył kwoty 3091 zł to przysługuje mu pełen zwrot podatku w kwocie 556,02 zł. Dokładna suma tego zwrotu uzależniona jest przy tym od wysokości uzyskanych łącznych dochodów -  im mniejsze były studenckie zarobki tym mniejsza będzie kwota zwrotu. Z drugiej strony – im wyższy będzie podatek po przekroczeniu 3091 zł tym mniejszy będzie zwrot – tłumaczy Adam Mielcarski, prezes zarządu e-file sp. z o.o.

Im szybciej tym lepiej

Chociaż na dostarczenie PIT-a do urzędu skarbowego student ma czas do 2 maja to bezzwłoczne złożenie zeznania może skutkować dofinansowaniem wakacyjnych planów. Na zwrot nadpłaconego podatku trzeba bowiem czekać nawet 3 miesiące. Aby skrócić czas poświęcany na przygotowanie podatkowego druku student może wysłać PIT-a przez Internet. Pozwoli to również uniknąć  wyczekiwania w urzędowych kolejkach, które w kwietniu będą się utrzymywać od otwarcia do zamknięcia lokalnej skarbówki.  Elektroniczne formularze oraz system do ich wypełniania udostępnia Ministerstwo Finansów na stronie www.e-deklaracje.mf.gov.pl. Ciekawym rozwiązaniem dla studenta, na co dzień funkcjonującego w sieci,  są również darmowe aplikacje do internetowych rozliczeń podatkowych. Jednym z nich jest program e-pity. – E-pity pomogą każdemu studentowi poprawnie wypełnić swoją deklarację, nawet bez znajomości przepisów podatkowych. Program jest bardzo intuicyjny w obsłudze, na bieżąco podpowiada, co gdzie wpisać i na co zwrócić uwagę, a większość pól uzupełniana jest automatycznie po podaniu podstawowych informacji– mówi Adam Mielcarski. Składanie zeznania przez internet ma jeszcze jedną zaletę – daje możliwość nanoszenia poprawek bez konieczności skreślania błędnych wpisów czy wielokrotnego przepisywana PIT-a „na czysto”.

Kiedy nie trzeba się rozliczać?

Jakąkolwiek student wybierze metodę rozliczenia, zanim rozpocznie wypełnianie deklaracji powinien przyswoić sobie kilka ważnych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać o przysługujących mu ulgach podatkowych, które mogą np. obniżyć wartość uzyskanego dochodu. – Student może odliczyć od swojego dochodu, m. in. wydatki ponoszone z tytułu użytkowania Internetu, do kwoty maksymalnie 760 zł.  Nie ma przy tym znaczenia, czy lokum, w którym korzysta z sieci jest własne, wynajmowane, czy użyczone. Ważne jest natomiast, aby jego adres był zgodny z informacją o miejscu stałego zamieszkania, podaną w urzędzie skarbowym. Ponadto na fakturach muszą widnieć  dane osobowe studenta – radzi Adam Mielcarski z e-file. Obliczając kwotę osiągniętego dochodu należy zwrócić uwagę na datę jego uzyskania. Jeżeli bowiem student wykona zlecenie w roku 2010 r., ale przysługujące mu za to wynagrodzenie zostanie mu wypłacone w 2011 to zarobionej w ten sposób sumy nie uwzględnia w tegorocznym zeznaniu. Ponadto nie każdy student, który otrzymywał dochody musi w ogóle się rozliczać. Zwolnione z obowiązku składania zeznania podatkowego są osoby, których jedynym dochodem były stypendia naukowe i socjalne i to bez względu na to czy studiują dziennie czy zaocznie. Również świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania studenckich praktyk zawodowych, na które skierowała daną osobę uczelnia nie podlegają opodatkowaniu. Uzyskane w ten sposób dochody nie mogą jednak przekroczyć kwoty 2 280 zł.   

Student zarabia za granicą

Studenci dorabiający w wakacje czy podczas wymian zagranicznych na terytorium innych krajów powinni pamiętać, że uzyskane w ten sposób dochody również muszą również uwzględnić w formularzach za 2010 r. Nie zawsze podlegają one jednak opodatkowaniu w Polsce. Czynnikiem, który w głównej mierze decyduje w tym wypadku jest fakt uzyskania dochodu na terytorium Rzeczpospolitej. Ponadto należy zwrócić uwagę na umowy, jakie wiążą Polskę z krajem, w którym student zarabiał przez ostatni rok. Jeżeli oba państwa podpisały umowę z zastosowaniem zasady zwolnienia z progresją, a student nie miał innych niż zagraniczne źródeł przychodu to nie musi wcale składać zeznania. Jeżeli jednak zarabiał w 2010 r. również w Polsce to musi dostarczyć PIT-a do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku krajów takich jak : Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Irlandia czy Szwecja obowiązuje przy tym metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że zagraniczne dochody uwzględnia się tylko do ustalenia stopy procentowej, według której należy uiścić podatek od polskich dochodów. Odmienne zasady dotyczą natomiast metody odliczenia proporcjonalnego, występującej w umowach z Belgią, Danią, USA i Holandią. Wówczas dochód osiągnięty poza terenem Polski jest opodatkowany w naszym kraju, przy czym od należnego podatku odlicza się ten zapłacony już za granicą. W tym przypadku student musi złożyć deklarację nawet gdy w Polsce w 2010 r. nie zarobił ani złotówki. Aby rozliczyć się z zagranicznych zarobków i świadczeń student musi wypełnić PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.

Chociaż większość studentów korzysta z pomocy znajomych bądź rodziny przy swoim rocznym rozliczeniu, to warto aby już teraz nabyli wprawy w samodzielnym wypełnianiu podatkowych obowiązków. Wspomagając się, np. darmowymi aplikacjami do uzupełniania deklaracji mają szansę jeszcze przed rozpoczęciem pracy na cały etat okrzepnąć w corocznych spotkaniach z fiskusem.

Źródło: Dobocom

Ceny obuwia

23 października 2006 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A….

23 października 2006 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A. wysłało do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o udzielenie zgody na uruchomienie dwóch nowych funduszy inwestycyjnych TFI SKOK S.A. Wnioski dotyczyły: funduszu obligacji oraz funduszu funduszy (fund of funds.

TFI SKOK S.A. upowszechnia korzystanie z funduszy wśród osób, które chcą zarządzać swoimi środkami w sposób świadomy i efektywny. „Parkiet” umieścił tę instytucję w elitarnej grupie 13 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które osiągnęły najlepsze wyniki we wrześniu 2006 roku.

Specjaliści TFI SKOK S.A. mają nadzieję, że nowe fundusze szybko znajdą się w ofercie Towarzystwa.
Źródło: PR News

Ogłoszenia drobne lublin

23 października 2006 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A….

23 października 2006 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A. wysłało do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o udzielenie zgody na uruchomienie dwóch nowych funduszy inwestycyjnych TFI SKOK S.A. Wnioski dotyczyły: funduszu obligacji oraz funduszu funduszy (fund of funds.

TFI SKOK S.A. upowszechnia korzystanie z funduszy wśród osób, które chcą zarządzać swoimi środkami w sposób świadomy i efektywny. „Parkiet” umieścił tę instytucję w elitarnej grupie 13 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które osiągnęły najlepsze wyniki we wrześniu 2006 roku.

Specjaliści TFI SKOK S.A. mają nadzieję, że nowe fundusze szybko znajdą się w ofercie Towarzystwa.
Źródło: PR News

Ogłoszenia drobne lublin